Game Online

SohaPlay tặng 500 Vipcode Lang Gia Bảng tháng 4 SohaPlay tặng 500 Vipcode Lang Gia Bảng tháng 4
CN, 04 / 2018 2:38 chiều
Lang Gia Bảng được xây dựng trên bối cảnh từ tiểu thuyết cùng tên, kết hợp giữa nhập vai, chiến thuật và chiến Bang Hội. Với 4 lớp nhân vật đặc sắc, t[...]
SohaPlay tặng 500 Vipcode Pokiwar 3 chào tháng 4 SohaPlay tặng 500 Vipcode Pokiwar 3 chào tháng 4
T3, 04 / 2018 1:49 chiều
Với đấu trường Bá Vương, người chơi chọn 5 pet xếp vào trận, tạo thành Đội Công và Đội Thủ để tham gia. Chiến thuật trong trận có thứ tự ưu tiên đánh [...]