Game PC

Yakuza 6: Kyriu và bức thư cuối cùng Yakuza 6: Kyriu và bức thư cuối cùng
T4, 05 / 2018 3:04 chiều
Dẫu vậy, ngoài những yếu tố hành động, bạo lực mạnh mẽ, những xung đột giữa các nhóm băng đảng khác nhau,… thì sau mỗi phần Yakuza, luôn có một thông [...]