Gaming Gear

Chuột quang chơi game vẫn ngon hơn chuột laser? Chuột quang chơi game vẫn ngon hơn chuột laser?
CN, 04 / 2018 12:33 sáng
Đã qua rồi những thời của chuột trackball, ngày nay game thủ chỉ còn sự lựa chọn giữa chuột sử dụng mắt đọc laser hoặc quang học mà thôi. Tuy nhiên, v[...]